yasal uyar覺lar

madde 1
arayuzgaleri.com'u ziyaret etmek için üye olman覺za ve kiisel bilgilerinize paylaman覺za gerek yoktur. Gizlilik Politikas覺, Üyelik ve Eser Payla覺m Sözlemesi ile Yasal Uyar覺lar site kurallar覺n覺 düzenlemekte olup kullan覺c覺lar siteye üye olmak ya da siteyi geziyor olmak halinde bu kurallar覺n tümünü kabul etmi say覺lacakt覺r.

madde 2
arayuzgaleri.com internet sitesine eser yükleyen kiiler, yüklenen eserin sahibi olduklar覺n覺 veya hukuken eser üzerinde tasarruf yetkisine sahip olduklar覺n覺 beyan ve taahhüt ederler. Hak sahibi olduunu iddia eden üçüncü kiilerin arayuzgaleri.com ile iletiime geçmesi veya bu durumun arayuzgaleri.com taraf覺ndan tespiti halinde, ilgili eser internet sitesinden kald覺r覺l覺r. arayuzgaleri.com’un sorumluluu eserin siteden kald覺r覺lmas覺yla s覺n覺rl覺d覺r.

madde 3
arayuzgaleri.com internet sitesinde yer alan eserler aksi aç覺kça belirtilmedikçe 5846 Say覺l覺 Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu’nun korumas覺 alt覺ndad覺r. Eser sahibinin izni olmaks覺z覺n arayuzgaleri.com internet sitesinde yer alan eserlerin dijital veya analog formatta kopyalanmas覺, saklanmas覺, da覺t覺lmas覺, iletimi, kamuya sunulmas覺, ilenmesi veya her ne surette olursa olsun üçüncü kiilere kulland覺r覺lmas覺 yasakt覺r. Bunun için eser sahibinin izninin al覺nmas覺 kanuni bir zorunluluktur.

madde 4
Üyeler, arayuzgaleri.com internet sitesi üzerinde yaln覺zca hukuka uygun amaçlarla ilem yapabilirler. Kullan覺c覺lar覺n, arayuzgaleri.com 襤nternet Sitesi dâhilinde yapt覺覺 her ilem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendilerine aittir.

madde 5
Üyelerin internet sitesindeki faaliyetleri kapsam覺ndaki yorum ve davran覺s怬lar覺n覺n eles怬tiri s覺n覺rlar覺n覺 as怬arak, kis怬ilik haklar覺na sald覺r覺 veya kuc怬ultucu ifade s怬eklini almas覺 gibi hukuka ayk覺r覺 hallerde üyeler arayuzgaleri.com'a kar覺 da sorumlu tutulacaklard覺r.

madde 6
arayuzgaleri.com sitesinden d覺ar覺ya verilen balant覺lar覺n sorumluluu balant覺y覺 paylaan覺n kendisine aittir. Balant覺 verilen sitelerle ilgili sorunlardan arayuzgaleri.com sorumlu tutulamaz.

madde 7
arayuzgaleri.com internet sitesine yüklenen eserlerden 
Creative Commons (CC) lisansl覺 olduu belirtilenler, ilgili lisans hükümleri kapsam覺nda serbestçe kullan覺labilir. Kullan覺c覺larca eserlerin bedelsiz kullan覺m覺na izin veren Creative Commons lisanslar覺 ticari kullan覺ma izin veren ve ticari kullan覺ma izin vermeyen olmak üzere iki çeittir. (Lisans çeitleri için Creative Commons (CC)  lisanslar覺 üzerine t覺klay覺n覺z.)
 
*襤bu Yasal Uyar覺lar ile belirlenmi olan hususlar arayuzgaleri.com'un ingilizce versiyonu olan ''interfacegallery.com'' için de geçerlidir. 

羹ye ol / giri yap
kategoriler
癟izim
dijital sanat
duvar sanat覺
enstalasyon
fotoraf
heykel
ill羹strasyon
kolaj
performans sanat覺
resim
ses
video-art
dier
linkler
羹yeler
k覺rm覺z覺 turuncu sar覺 yeil turkuaz mavi mor mavi siyah mor siyah pembe siyah turuncu siyah beyaz kahverengi gri siyah gri gri siyah
mozilla, chrome veya safari taray覺c覺lar覺n覺 繹neriyoruz