sergi

 

PDF katalog i癟in l羹tfen t覺klay覺n.
PDF katalog için l羹tfen t覺klay覺n.

arayuzgaleri.com SAYI NO.1 - G羹ncelle!

25 May覺s – 9 Temmuz 2011
HAYAKA ARTI Çukurcuma Cad 19A Tophane 襤stanbul

K羹ratör: Derya Y羹cel

Sanatç覺lar:
asli vural (Asl覺 Vural)
bacak (Hakan Selçuk Bacak)
badem (Badem)
berkay tuncay (Berkay Tuncay)
christina maria kulot (Christina Maria Kulot)
edagecikmez (Eda Gecikmez)
el-gringo (Lefor)
ercanvural (Ercan Vural)
esra (Esra Sal覺k)
feza (Feza Velicangil)
fikret gercik (Fikret Gerçik)
firatbingol (F覺rat Bingöl)
hatice (Hatice Kul)
kivilcim harika seydim (K覺v覺lc覺m Harika Seydim)
kutludamla (Kutlu G羹relli)
larakami (Lara Kamhi)
muratgermen (Murat Germen)
nese cogal (Nee Çoal)
ozan (Ozan Gezer)
ozge enginoz (zge Enginöz)
tahir un (Tahir Ün)
tolgasv (Tolga Sava)
zekine kundukan (Zekine Kundukan)

arayuzgaleri.com’da imajlar覺yla var olan iler fiziksel ortama / galeriye ta覺nd覺覺nda ne oluyor?

arayuzgaleri.com SAYI NO.1 - G羹ncelle!,
Derya Y羹cel'in k羹ratörl羹羹nde 25 May覺s 2011'de HAYAKA ARTI Çukurcuma proje merkezinde aç覺ld覺.  Sergi,  arayuzgaleri.com'a 10 Nisan 2011 tarihine kadar y羹klenmi iler aras覺ndan k羹rator Derya Y羹cel'in yapt覺覺 seçimlerden oluuyor.

Alternatif sanat ve k羹lt羹r platformu HAYAKA ARTI’n覺n iletiim projesi olan arayuzgaleri.com, sanat覺n internet 羹zerinde payla覺m覺n覺 salamak 羹zere kuruldu. Ama bu alternatif online proje içinde internet ortam覺 yaln覺zca bir ilk aama. “Aray羹z” ad覺n覺n içeriine uygun olarak as覺l hedefimiz, sanat覺n sanal d羹nya ile fiziksel d羹nya aras覺nda serbest dola覺m覺n覺 salamak, internette izleyicisiyle kar覺laan sanat çal覺malar覺n覺 bata sergiler veya yay覺nlar olmak 羹zere fiziksel/geleneksel ortamlara geri getirerek ikinci bir kar覺lama olana覺/olas覺l覺覺 sunmak ve bu farkl覺 d羹zeylerdeki medya “çarp覺ma”lar覺ndan nereye var覺labileceini deneyimlemek.


Sanal ortam gerçek galerinin yerine ne ölç羹de geçebilir? Geleneksel bir medium’dan sanal bir medium’a aktar覺mdan sonra, yeniden geleneksel sergi mekân覺na dön羹nce nereye var覺l覺r? Sanatsal çal覺malar 羹ç羹nc羹 boyuta yeniden kavutuklar覺nda ve ayn覺 s羹reçten geçmi dier ilerle yan yana durduklar覺nda ne ölç羹de farkl覺la覺r ve ne ölç羹de ayn覺 kal覺rlar? G羹ncelle! sergisi, arayuzgaleri.com’un bu “medium’dan medium’a gidi-geliler” aras覺nda 羹retilebilecek ucu aç覺k çok say覺da soru/sorundan beslenerek gelitirmeyi planlad覺覺 bir dizi uzun soluklu “fiziksel d羹nya faaliyeti”nin ilk ad覺m覺.
Bu sergi bir "kullan覺c覺n覺n gelitirdii içerik" projesidir.

KÜRATRYAL PERSPEKT襤F

Sanat, daima, farkl覺 seviyelerde ilikisel, yani toplumsal bir etmen ve bir diyalog kurucu olmutur. Sanat yap覺t覺n覺n potansiyel g羹çlerinden biri, "ba kurabilmesi"dir. Bu balamda, arayuz-galeri.com'un k羹ratöryal tavr覺 özel bir tema ya da tercih edilen bir medya olmaks覺z覺n, g羹n羹m羹z sanat覺na dair genel bir bak覺tan yana olacakt覺r. Verimli bir biraradal覺k ve dinamik bir görsel kar覺lamayla varolan "balar"覺n gör羹n羹rl羹k kazanaca覺 sergi için sanatç覺dan beklenen, özg羹n bak覺 aç覺lar覺n覺n merkeze al覺nd覺覺, alg覺sal, deneysel, eletirel ve kat覺l覺mc覺 modellerin önerildii, s羹reçlerin youn ve bazen de meydan okuyucu biçimde etkileimde olduu ilerdir. Böylece kullan覺lan farkl覺 araçlar/medya b羹t羹n羹 yard覺m覺yla bireysel olan覺n evrensel olanla, özelin kamusalla paralel varoluunun yans覺malar覺na ula覺lacakt覺r.

Derya Y羹cel

羹ye ol / giri yap
kategoriler
癟izim
dijital sanat
duvar sanat覺
enstalasyon
fotoraf
heykel
ill羹strasyon
kolaj
performans sanat覺
resim
ses
video-art
dier
linkler
羹yeler
k覺rm覺z覺 turuncu sar覺 yeil turkuaz mavi mor mavi siyah mor siyah pembe siyah turuncu siyah beyaz kahverengi gri siyah gri gri siyah
mozilla, chrome veya safari taray覺c覺lar覺n覺 繹neriyoruz